Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Jún 2003

V tomto štvrťroku portfólio dosahovalo veľmi dobrú výkonnosť, čo hlavne podporovalo dobré rozmiestnenie aktív. Portfólio profitovalo z preváženej angažovanosti v Thajsku a Indonézii. Rozhodnutie podržať podváženú pozíciu voči Malajzii sa ukázalo ako správne, lebo tamojší trh nedosahoval dobé výsledky. Znížili sme podváženú pozíciu voči Južnej Kórei a nakoniec sme prijali nadváženú pozíciu. Naša kľúčová prevážená pozícia v Samsungu Electronics dosahovala dobrú výkonnosť. Nadvážené pozície tak ako v Hongkongu a aj v Thajsku utrpeli stratu, lebo spomínané trhy boli ovplyvnené SARSom. V Thajsku si však držíme silnú angažovanosť v technologickom odvetví a výkonnosť koncom štvrťroka posilnil vzostup amerického indexu NASDAQ.

Počas obdobia sme znížili nadváženú pozíciu v Hongkongu na neutrálnu a zvýšili sme pozíciu voči Južnej Kórei na nadváženú. Našimi favorizovanými odvetviami sú: bankovníctvo, odvetvie výrobkov dlhodobej spotreby, farmácia a telekomunikácie, kým v odvetviach nehnuteľností a dopravy si udržujeme podváženú pozíciu.

Vyhliadky ázijských trhov sa zlepšili a rastie aj perspektíva oživenia hospodárstva Spojených štátov. Hoci veľká časť oživenia už bola na trhoch v regióne ocenená, naďalej hľadáme zaujímavé investičné príležitosti a vo výhľadoch sme optimisti. Zdôrazňujeme svoju úlohu investičnej filozofie založenej na prieskume zdola nahor, ktorá sa usiluje určiť spoločnosti, ktoré majú stabilnú bilanciu a v príslušných odvetviach sú na vedúcich miestach.