Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Máj 2003

Ázijské trhy v máji opäť získali niektoré stratené pozície. Avšak pohyby mien výrazne znížili výsledky portfólia a benchmarku, pretože veľké výnosy v miestnej mene v týchto oboch oblastiach zmietlo prudko stúpajúce euro.

V priebehu mesiaca portfólio výkonnosťou prevyšovalo svoj benchmark. Hlavne relatívne výsledky pozdvihla prevážená pozícia v Tchaj-wane a podvážená pozícia v Austrálii. Naša prevážená pozícia v odvetví tchajwanských polovodičov zvýšila výkonnosť a portfólio prosperovalo z rastúcej angažovanosti v Indii. Zatiaľ čo naše rozhodnutie udržať si podváženú pozíciu pri austrálskych akciách bolo úspešné, výkonnosť našich vybraných kľúčových akcií z odvetvia materiálov už až taká nebola. RTZ a BHP Billiton počas mesiaca zaznamenali straty.

Počas tohto obdobia sme znížili našu podváženú pozíciu v Austrálii a zvyšovali sme preváženú pozíciu v Singapúre. Znížili sme angažovanosť v Číne a aj v Južnej Kórey na podváženú. Z hľadiska rozmiestnení v odvetviach, máme preváženú pozíciu v bankách, médiách, priemyslových podnikov a materiálov, zároveň podváženú pozíciu nehnuteľnostiach, rôznych financiách a energetike. Držíme sa svojho rozhodnutia, ktoré sme prijali v období najväčšej krízy SARSu, že budeme si držať podváženú pozíciu v doprave.

V krátkodobej vyhliadke región je neistý. Zatiaľ je ťažké odhadnúť dopad SARSu na ekonomiku regiónu. Zostávame optimistami v miernom oživení hospodárstva USA v priebehu roka 2003, z ktorého bude región profitovať.