Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
September 2007

Tichomorské akciové trhy zaznamenali v euro vyjadrení vysoké zisky, čo viedli čínske trhy, ktoré sa ukázali ako odolné napriek turbulenciám na trhu, ktoré globálne ovplyvnili akciové trhy.

Na úrovni odvetví financie a priemysel najviac oslabili výkon trhu, ale určité zisky priniesli odvetvia tovaru krátkodobej spotreby a energetika.

Pioneer Funds – Pacific (Ex. Japan) Equity zaznamenal plusové výnosy, ale mal počas tretieho štvrťroku nižší výkon v porovnaní s benčmarkom, z dôvodu nepriaznivého výberu akcií. V prostredí neistoty z rastúcich ťažkostí, ktoré zažil úverový trh v USA podiely v bankovníctve mali slabý výkon. V odvetví poisťovníctva, prevážená angažovanosť v najväčšej austrálskej poisťovni majetku a úrazov QBE Insurance tiež oslabila, lebo ich akcie sa prejavili v tomto období ako volatilné. V odvetví priemyslu, angažovanosť v singapúrskej inžinierskej spoločnosti Inter-Roller Engineering, sa ukázala ako nevýhodná, lebo hodnota akcií poklesla po slabších výsledkoch za prvý polrok ako sa očakávalo. V tom istom odvetví, pozícia v Hutchinson Whampoa bola tiež sklamaním, lebo ich akcie zaostávali za širším trhom.

Na druhej strane portfólio profitovalo z angažovanosti v odvetví energetiky lebo ceny ropy a uhlia v tomto období naďalej rástli. V tomto odvetví mali všetky podiely v čínskych spoločnostiach Yanzhou Coal Mining, Bumi Resources a Cnooc zisky. V iných oblastiach, prevážená angažovanosť voči China Mobile pomohla výkonnosti, lebo mobilný operátor profitoval z revízie tržieb.