Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Marec 2007

Tichomorské akciové trhy (mimo Japonska) zaznamenali v euro vyjadrení veľmi dobré zisky v prvom štvrťroku, ale zažili volatilitu.

V tomto období v euro relatívnom vyjadrení Malajzia, Pakistan a Singapur zaznamenali najlepšie výnosy, avšak India, Thajwan a Čína mali slabší výkon ako benčmark a zaznamenali na úrovni krajín straty.

Tichomorský akciový fond Pioneer (mimo Japúonska) svojim výkonom v tomto období prevýšil benčmark, väčšinou v dôsledku výnosného výberu akcií. Avšak prevážená angažovanosť v druhej najväčšej filipínskej banke Banco de Oro, bola najvýznamnejším zdrojom nadpriemerného výkonu, lebo jej akcie výrazne posilnili, keď analytici prehodnotili očakávania rastu jej úverového portfólia a očakávaný zisk spoločnosti po fúzii s bankou Equitable PCI. Portfólio profitovalo aj z podváženej pozície v poisťovni China Life Insurance, ktorá najviac oslabila výkon v odvetví poisťovníctva. Z hľadiska strát, prevážená pozícia v konglomeráte Hutchinson Whampoa poznamenala výkon, lebo ich akcie sa počas štvrťroka oslabili. Navyše, pozície v najväčšej indickej cementárni ACC poznamenali výkon, lebo odvetvie nepriaznivo ovplyvnilo rozhodnutie podniku zabrzdiť na tento rok ceny stavebných materiálov.

Výhľadovo očakávame, že hospodárstvo Spojených štátov bude rásť menej ako je trend v roku 2007, ale nepresunie sa do úplnej recesie, lebo výdavky na osobnú spotrebu budú naďalej vysoké, čím sa obmedzí spomalenie globálneho hospodárstva a pomôže sa ázijským exportérom posilniť ekonomickú expanziu. Preto si držíme opatrne optimistický postoj k tichomorským akciovým trhom (mimo Japonska). Naďalej si myslíme, že dlhodobé vyhliadky akciových trhov v regióne sú naďalej stabilné, čo podporuje bežná oblasť vrátane súkromnej spotreby, rozvoja infraštruktúry, zdĺhavý cyklus komodít a bližšia integrácia so svetovým hospodárstvom. Avšak máme na pamäti, že v tomto roku sa očakáva nárast volatility.