Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Jún 2006

Tichomorské akciové trhy (mimo Japonska) zaznamenali v druhom štvrťroku v eurách straty. Zvýšila sa volatilita a nedávne korekcie na akciových trhoch viedli k poklesu tolerancie rizika, centrálne banky bojovali s infláciou a špekuláciami o napätejšej globálnej likvidite.

Na relatívnej úrovni medzi krajiny s najlepším výkonom patrí Austrália, Čína Tchaj-wan, ale akciové trhy v Pakistane, Indii a na Novom Zélande mali veľmi slabý výkon. Na úrovni odvetví, poisťovníctvo, maloobchod s potravinami a základným tovarom, obchodné služby a dodávateľstvo ponúkali najlepšie relatívne výkony, kým výrobky do domácností a spotrebné výrobky, tovar dlhodobej spotreby a odevy, farmácia zaostávali za širším trhom.

Fondy Pioneer – Tichomorský akciový svojim výkonom prevýšil svoj benčmark MSCI AC Asia Pacific äBez Japonska). Výkonnosť podporil aj výber akcií z odvetvia poisťovníctva, kde sme profitovali z pozície v Axa Asia Pacific Holdings, AMP, Cathay Financial Holding a China Life Insurance. V odvetví malooobchodu s potravinami a základným tovarom, podiely v C.P Seven Eleven a Woolworths sa ukázali ako prospešné, a takisto v oblasti diverzifikovaných financií naše pozície v Macquarie Bank a Yunta-Core Pacific Securities mali dobrý výkon. Na druhej strane výber akcií v oblasti tovaru dlhodobej spotreby a odevov oslabil výkonnosť.

Zvýšili sme preváženú angažovanosť v Hongkongu a viac sme podvážili Indiu. Takisto sme sa posunuli z neutrálnej pozície v Kórei na podváženú.

Myslíme si, že ekonomický pokles a vyhliadky tržieb sú v regióne stále podporou, ale máme na mysli protivietor ako je vysoká cena ropy, obavy z tlaku inflácie a nákladov ako aj napätej globálnej likvidity. Celkove, nedávne korekcie na akciových trhoch potlačili časť zhodnotenia do oblasti dopytu pred odpredajom. Následné stlačenie zhodnotenia ponúka určité lákavé príležitosti.