Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Marec 2006

Tichomorské akciové trhy (mimo Japonska) zaznamenali v prvom štvrťroku kladné zisky z pohľadu euro. Medzi trhy s najlepším, výkonom patrila India a Indonézia, medzi najhoršie Nový Zéland, Austrália, Thajsko a Kórea. Energie, materiály a odvetvie zdravotníctva ponúkali najlepšie zisky, ale telekomunikačné služby, IT hardvér a tovar krátkodobej spotreby zaostávali.

Tichomorský akciový fond Pioneer (mimo Japonska) mal výkon vo veľkej miere v súlade s benčmarkom. Relatívne zisky portfólia podporil výber akcií z odvetvia priemyselných podnikov. Kladné zisky sme zaznamenali pri materiáloch, zatiaľ čo v zdravotníctve naša pozícia v skupine Hengan International mala dobrý výkon. Relatívne zisky bili obmedzené výberom akcií z odvetvia diverzifikovaných financií.

V prvom štvrťroku boli v portfóliu iba malé zmeny. Otvorili sme novú pozíciu voči Kórejskej energetike (energetika a plynárenstvo) a zvýšili sme podiel v CLP (energetika a plynárenstvo) a Singapurská tlač (médiá).

Sme mierni optimisti vo vyhliadkach návratnosti investícií do akcií Tichomoria (bez Japonska) v roku 2006. Očakávame, že kladnú návratnosť podporí rast tržieb. Myslíme si, že globálne makroekonomické vyhliadky sú pre rok 2006 stabilné pri priaznivých dôkazoch rastu najdôležitejších ukazovateľov. Avšak zhodnotenie akciového trhu v regióne nie je podľa historických noriem mimoriadne lákavé, hoci zhodnotenie pri niektorých štátoch je naďalej atraktívne. Smerovanie cien ropy ostáva pre rok 2006 kľúčovým rizikom. Zvýšené ceny ropy by zaťažili tie hospodárstva, ktoré sú čistými dovozcami ropy ako je Indonézia. Navyše región je stále citlivý na zmeny úrovne globálnej likvidity, ktorá sa môže v roku 2006 napnúť. Smerovanie US dolára je ďalším dôležitým problémom. Oslabenie US doláru by mohlo zabezpečiť podporu triede aktív.