Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Január 2005

Trhy v tichomorskom regióne (mimo Japonska) v priebehu tohto obdobia slušne posilnili.

Výkonnosť portfólia bola mierne pod benčmarkom. Dobrý výber akcií z odvetvia bankovníctva, technologického hardvéru a zariadenia posilnil relatívne výnosy, podobne ako aj naša podvážená pozícia v odvetví nehnuteľností. Na druhej strane podvážená angažovanosť v odvetví materiálov bola tlakom na výnosy, podobne ako slabý výber akcií z odvetvia softvéru a služieb a diverzifikovaných financií.

Na úrovni akcií dobrá výkonnosť juhokórejskej Samsung Electronics, čo bola naša najväčšia prevážená angažovanosť výrazne posilnila relatívne výnosy. Podobne naša prevážená pozícia v LG Electronics tiež prospela výkonnosti. Lenže prevážená angažovanosť voči austrálskej mediálnej spoločnosti, John Fairfax Holdings, oslabila relatívne výnosy, lebo výkonnosť akcií bola slabá.

V súčasnosti je portfólio prevážené v odvetviach bankovníctva a poisťovníctva. Odvetvia materiálov a dopravy sú kľúčovou podváženou pozíciou. Na úrovni štátov máme preváženú pozíciu voči Južnej Kóree a Singapúru, kde sme svedkami podstatnej hodnoty. Naďalej si držíme podváženú pozíciu v Austrálii, kde zhodnotenie vo všeobecnosti je na tej lepšej strane.

Zo strednodobého hľadiska naďalej vidíme z pohľadu zhodnotenia v tichomorskom regióne (mimo Japonska) potenciál rastu Portfólio sme nastavili tak, aby zarobilo na vysokých cenách komodít, sily ázijskej meny a dobre riadeného sústavného rastu.