Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
December 2004

Región tichomorských trhov (mimo Japonska) počas tohto obdobia zhodnotil.

Výkonnosť portfólia bola o málo nižšia ako benčmark. Silný výber akcií z odvetví polovodičov, polovodičových zariadení a bankovníctva posilnili relatívne výnosy, ako aj naša prevážená pozícia v odvetví diverzifikovaných financií. Na druhej strane naša prevážená angažovanosť v oblasti tovaru dlhodobej spotreby a odievania poslúžila k potlačeniu výnosov.

Na úrovni akcií, naša najväčšia prevážená pozícia voči Štátnej banke India výrazne posilnila relatívne výnosy. Westpac Banking Corporation a spoločnosť Taiwan Semiconductor, čo sú dve ďalšie prevážené pozície boli tiež výraznými prispievateľmi do relatívnej výkonnosti. Na druhej strane prevážená angažovanosť do LG Electronics oslabila relatívne výnosy.

V súčasnosti je portfólio prevážené v odvetviach bankovníctva, poisťovníctva a telekomunikačných služieb. Odvetvia materiálov a energie sú hlavnými podváženými pozíciami. Z hľadiska krajín, máme preváženú angažovanosť voči Južnej Kórey a Singapuru, kde očakávame podstatné zhodnotenie. Podváženú pozíciu si nechávame v Austrálii, kde zhodnotenia sú vo všeobecnosti na tej lepšej strane spektra.

Z pohľadu zhodnotenia si myslíme, že zo strednodobého hľadiska je v regióne tichomorských trhov (mimo Japonska) solídny potenciál rastu. Portfólio sme nastavili tak, aby kapitalizovalo na vysokých cenách komodít, sile ázijských mien a dobre riadenému sústavnému rastu.