Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
November 2004

Trhy v regióne tichomoria (mimo Japonska) počas tohto obdobia výrazne vzrástli, pričom India a Indonézia ťahali miestne indexy hore. Akcie Filipín a Singapuru patrili medzi tie, čo mali slabú výkonnosť. Odvetvia softvéru a služieb a telekomunikačných služieb výkonnosťou tiež prekonali za november svoje porovnávacie ukazovatele.

Výkonnosť portfólia bola mierne pod benčmarkom. Dobrý výber akcií z odvetví polovodičov, vybavení polovodičov a bankovníctva posilnil relatívne výnosy, podobne ako aj prevážená pozícia v odvetví telekomunikačných služieb. Na úrovni akcií angažovanosť v podnikoch s prírodnými zdrojmi ako je BHP Billiton a WMC Resoures významných dielom prispeli k výnosom. Angažovanosť v Posco, Kookmin Bank a Samsung Electronics z Južnej Kórey tiež posilnili výnosy.

V súčasnosti je portfólio prevážené v odvetviach bankovníctva, poisťovníctva a telekomunikačných služieb. Odvetvia dopravy a energie sú naďalej kľúčovými podváženými pozíciami. Z hľadiska štátov, sme prevážení voči Hongkongu, kde čakáme výrazné zhodnotenie v odvetviach nehnuteľností a financií. Ostávame podvážení voči Austrálii, kde zhodnotenie je väčšinou na exkluzívnom konci spektra.

Z pohľadu zhodnotenia, naďalej očakávame silný potenciál nárastu na trhoch v regióne tichomoria (mimo Japonska). Portfólio sme nastavili tak, aby zarábalo na vysokých cenách komodít, sile ázijských mien a dobre manažovanom sústavnom raste.