Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Jún 2004

Počas druhého štvrťroka trhy v tichomorskom regióne mimo Japonska výrazne poklesli, lebo obavy zo zvýšených úrokových sadzieb v Spojených štátoch, spomalenie hospodárstva v Číne a vplyv vysokých cien za ropu si vybrali svoju daň na nálade investorov. Celkove odvetvia softvéru a služieb, zdravotníctva, telekomunikačných služieb z relatívneho hľadiska mali nadpriemernú výkonnosť. Odvetvia technologického hardvéru, tovaru dlhodobej spotreby a automobilovej výroby poslúžili na to, aby spomalili trh. Z pohľadu krajín Filipíny a Thajsko mali výrazne nadpriemernú výkonnosť, ale trhy Kórey a Číny spôsobili pokles relatívnych výnosov.

Relatívnu výkonnosť portfólia oživili prevážené pozície a jasný výber akcií z odvetví poisťovníctva, technologického hardvéru a vybavenia, telekomunikačných služieb. Aj podvážená pozícia v odvetviach energie a nehnuteľností pomohla zlepšiť výkonnosť portfólia. Prevážená pozícia v spoločnosti Samsung Electronics napomohla oslabiť relatívnu výkonnosť, ale prevážená pozícia vo Woolworths Limited pomohla z relatívneho hľadiska oživiť výnosy.

Zdá sa, že kladné tržby v regióne mimo Japonska naďalej kulminujú a akcie môžu z dôvodu inflačného tlaku citlivo reagovať na dlhodobé výnosy z dlhopisov. Veľa ázijských trhov môže ďalej zaťažovať neistota z vplyvu rastúcich úrokových sadzieb v USA a spomalenia hospodárstva v Číne. Avšak región naďalej ponúka zaujímavé zhodnotenie, perspektívu silného hospodárskeho rastu a a má vyhliadky mať z dlhodobého hľadiska dobrú výkonnosť.