Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Máj 2004

Ázijské akcie v máji stratili pozíciu z dôvodu obáv investorov, že vyššie úrokové sadzby v USA a pomalší hospodársky rast v Číne môže poškodiť potenciál tržieb mnohých tamojších podnikov. Rastúce ceny za ropu mali takisto počas mesiaca nepriaznivý dopad na náladu investorov. Vyššie ceny za ropu neprospievajú tržbám firiem a zvyšujú inflačné tlaky na štáty vo svete.

V tomto období portfólio postihla určitá slabšia výkonnosť v porovnaní s benčmarkom. Angažovanosť v bankovom odvetví bola počas mesiaca nepriaznivá. Konkrétne náš podiel v Štátnej banke India oslabil výnosy. Aj prevážená pozícia v odvetví tovaru dlhodobej spotreby nebola počas mesiaca prospešná. Avšak na druhej strane výber akcií z energetiky bol pozitívnym príspevkom relatívnym výnosom.

Tichomorské akciové trhy mimo Japonska ostanú pravdepodobne nestále, pokiaľ bude pretrvávať neistota zo spomalenia hospodárskeho rstu v Číne a zvyšovania úrokových sadzieb v USA. Ale povzbudzujú nás znaky zvyšujúceho sa domáceho dopytu v Ázii. Menšia závislosť na zahraničnom dopyte pre tvorbu HDP v oblasti tichomoria je pozitívom a mala by pomôcť udržať súčasné silné trendy rastu.