Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
December 2003

Počas štvrtého štvrťroka akcie z tichomorskej oblasti mimo Japonska zaznamenali výnosy.

Portfólio zaznamenalo výrazné absolútne výnosy a výkonnosťou výrazne prekonalo svoj benčmark a to vďaka pozíciám v oživujúcom odvetví materiálov. Úspešný výber akcií z bankovníctva v Thajsku a Kórei tiež napomohol výnosom. Navyše prevážená pozícia v spoločnosti Telekomunikasi Indonézia bola kladná. Začiatkom štvrťroka sme využili výhodu silnej výkonnosti našich pozícií v technologických spoločnostiach United Microelectronics a Thaj-wanské polovodiče. Predali sme aj zopár pozícií angažovaných voči domácim bankám z Hong-kongu, lebo zhodnotenie dosiahlo vysokú úroveň. Niektoré výnosy sme preinvestovali do HSBC, ktorá je viac prepojená na svetovú ekonomiku a preto by následkom toho mala profitovať

Držíme si preváženú pozíciu ma kľúčových trhoch Južnej Kórey, Hong-kongu a Číny, Thajska a na menších trhoch Indonézie, čo podporuje zaujímavé zhodnotenie akcií. Udržujeme si podváženú pozíciu v Austrálii, lebo uprednostňujeme lepšie vyhliadky na rast všade v tichomorskej oblasti mimo Japonska. Na úrovni odvetví máme preváženú pozíciu v telekomunikáciách, technológiách a tovaru dlhodobej spotreby, ale podváženú pozíciu máme v stabilnejších akciách ako je energetika a plynárenstvo, potravinárstvo, nápoje a tabak.

Vyhliadky tichomorského regiónu bez Japonska sú naďalej pozitívne. Zlepšujúce sa základy, impozantný dopyt investorov po cyklických investíciách v kombinácii s príťažlivým zhodnotením podporujú vyhliadky akcií v tomto regióne.