Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
November 2003

Počas novembra väčšina akciových trhov v tichomorskej oblasti vynímajúc Japonsko zaznamenalo výnosy z hľadiska meny. Ale významné pohyby na peňažných trhoch mali dopad na výnosy portfólia medzinárodných investorov. Trhy zaznamenali nárast na základe lepších makroekonomických výsledkov ako sa očakával, čo potvrdilo hospodárske oživenie.

V priebehu mesiaca bola výkonnosť plne v súlade s benchmarkom. Mali sme preváženú pozíciu na kľúčových trhoch v Južnej Kórei, v Hongkongu a Číne a v Thajsku. Všetky tieto trhy sa počas mesiaca dostali hore. Okrem toho sme si držali preváženú pozíciu na menšom trhu Indonézie, ktorému sa oslabili základy. Ale naďalej nás povzbudzujú vyhliadky tohto trhu, ktorú podporuje zaujímavé zhodnotenie akcií. Udržujeme si podváženú pozíciu v Austrálii, lebo predstavuje stabilný trh. Uprednostňujeme vyhliadky s veľkým rastom kdekoľvek v tichomorskom regióne bez Japonska. Angažovanosť voči štátom v portfóliu ostáva naďalej nemenná. Na úrovne odvetví máme preváženú pozíciu v odvetví telekomunikácií, tovaru dlhodobej spotreby a bánk, ale podváženú pozíciu máme v stabilnejších oblastiach ako je energetika a plynárenstvo.

Vyhliadky Tichomorského regiónu bez Japonska sú naďalej pozitívne. Zlepšujúce sa podstatné prostredie, výrazný dopyt investorov po cyklických investíciách v kombinácií so zaujímavým zhodnotením podporuje vyhliadky akcií v regióne.