Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
Október 2003

Akciové trhy v oblasti Tichomoria bez Japonska zaznamenali počas októbra výrazné výnosy.

Portfólio zaznamenalo v priebehu mesiaca vysokú absolútnu výkonnosť a tá bola v súlade s benchmarkom. Pozícia v oživujúcom odvetví materiálov a úspešný výber akcií z oblasti bankovníctva podporili vysoké výnosy. Využili sme výhodu nedávne vysokej výkonnosti našich podielov v technologických spoločnostiach United Microelectronics a Taiwan Semiconductor a znížili sme pozície. Počas mesiaca sme takisto predali aj zopár angažovaností voči domácim bankám z Hongkongu, lebo zhodnotenie dosiahlo úroveň vysokých nákladov. Časť z týchto výnosov sme preinvestovali do HSBC, ktorá je viac vystavená dianiu svetového hospodárstva a tak by dôsledkom toho mohla profitovať. Angažovanosť voči štátu ostane v priebehu mesiaca nemenná a ostali sme naklonení smerom k cyklickým oblastiam trhu. Máme preváženú pozíciu na kľúčových trhoch v Južnej Kóree, Hongkongu a Thajsku. Držíme si preváženú pozíciu na menšom indonézskom trhu, kde si myslíme, že podporuje ho zaujímavé zhodnotenie akcií. Podváženú pozíciu si držíme v Austrálii, lebo predstavuje stabilný trh a uprednostňujeme vyššie perspektívy rastu na akomkoľvek mieste tichomorského regiónu bez Japonska.

Vyhliadky tichomorského regiónu bez Japonska sú naďalej priaznivé. Zlepšujúce sa základy, výrazný dopyt investorov po cyklických investíciách v kombinácii so zaujímavým zhodnotením podporuje vyhliadky akcií v regióne.