Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity
August 2003

Optimizmus z globálneho oživenia hospodárstva v priebehu augusta prospel tichomorským akciovým trhom. Cyklické oblasti trhu, vrátane polovodičov a priemyselných podnikov boli medzi najsilnejšími oblasťami trhu. Farmácia podstatne vzrástla na zaujímavú úroveň zhodnotenia. Menej cyklické oblasti s ustálenejšou cenu na trhu ako sú potraviny, nealkoholické nápoje, tabak a zdravotnícke zariadenia mali na rastúcich trhoch slabú výkonnosť.

Vďaka silnému výberu akcií z odvetví bankovníctva a nehnuteľností malo portfólio v porovnaní s benchmarkom silnú výkonnosť. Z bankovníctva výrazným podielom prispela prevážená pozícia v banke Hana. Prevážené pozície v Hyundai Motor Corp (automobilový výroba) a v News Corps (médiá) tiež napomohli silnej výkonnosti. V portfóliu prevažujú cyklické oblasti trhu vrátane technológie, automobilovej výroby, tovaru dlhodobej spotreby a bankovníctva. Udržujeme si podváženú pozíciu v odvetviach energetiky a plynárenstva, energie a dopravy. Na úrovni štátov máme portfólio prevážené pri Kórei.

Vyhliadky pre tichomorský región sú pozitívne. Makroekonomické zlepšenie, kde veľa štátov má ziskový rozpočet, spolu so zlepšením v bilančných výkazoch podnikov ponúka primerane zdravé prostredie. Pozitívny vplyv rastúceho dopytu po exporte posilňuje aj rastúci domáci dopyt v regióne.