Amundi Funds II - China Equity
December 2008

Index MSCI Čína poklesol v roku 2008 približne o 8%, odrážal tak pokles na čínskych trhoch, ktoré stratili uprostred globálneho ekonomického spomalenia. Posledný štvrťrok bol obzvlášť slabý, lebo čínske trhy boli stále viac ovplyvnené úverovou krízou. Pioneer Funds – Greater China Equity mal v tomto období vyšší výkon ako benchmark.

Jeden z hlavných zdrojov nadpriemerného výkonu bol výber akcií z odvetvia financií. Angažovanosť v Priemyselnej a obchodnej banke Číny (ICBC) pomohla výkonu. ICBC sa dohodla na kúpe ďalšieho podielu akcií 4,5% v poisťovni Tai Ping Insurance, aby využila výhodu rastúceho trhu poistenia v krajine a plány na zvýšenie úverov malým podnikom aspoň o 15% v najbližších troch rokoch. Naša pozícia v tchajwanskej spoločnosti poskytujúcej finančné služby China Trust, tiež pomohla výkonu, lebo spoločnosť oznámila, že je pripravená investovať v čínskych bankách. Navyše angažovanosť v spotrebnom tovare tiež pomohla výkonu vďaka defenzívnej, necyklickej povahe podielov, ako Lianhua Supermarket a Daily Farm International. Najväčšia pozícia v China Mobile tiež silne pomohla výkonu počas štvrťroka vďaka rastu množstva zákazníkov.

Na druhej strane angažovanosť v podnikoch verejných služieb poznačila výkon, lebo odvetvie malo stratu, zvlášť vo štvrtom štvrťroku. Naša pozícia u najväčšieho dodávateľa energie z Hongkongu, CLP Holdings, mala stratu z dôvodu poklesu predaja elektriny v prvých desiatich mesiacoch roka. Odvetvie energetiky tiež zaznamenalo malý pokles z dôvodu klesajúcich cien ropy. Angažovanosť v podniku Petrochina oslabila výkon, lebo ceny akcií poklesli uprostred neistoty na globálnom trhu s ropou a z ekonomických podmienok.

Naďalej sme opatrní pri ekonomických vyhliadkach pre región. Avšak región Číny a jej dŕžav naďalej vykazoval dlhodobo dobré ekonomické vyhliadky. Súčasné zhodnotenie sa považuje za lákavé a malo by predstavovať dobré zhodnotenie pre dlhodobých investorov.