Amundi Funds II - China Equity
Jún 2008

Počas druhého štvrťroka akciové trhy Číny a jej dŕžav zaznamenali v euro vyjadrení straty, výrazne zaostávali za ostatnými rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi.

Na úrovni krajín, v poklese cien akcií viedla Čína v tomto období v euro vyjadrení. Hoci sa pokles Číny spomalil, obavy z inflácie a rasti sadzieb zabrzdili výkony tomto regióne.

Pioneer Funds – Greater China Equity mal v tomto období vyšší výkon ako benchmark. Vhodný výber akcií sa prejavil ako hlavný dôvod vysokého výkonu. Prevážená pozícia vo finančníctve bola výnosná a na úrovni akcií angažovanosť v BOC Hongkong výrazne prispela výnosom, lebo región profitoval z vysokej domácej spotreby a nepriaznivých podmienok úrokových sadzieb. V priemysle, podiel vo svetovej jednotke prevádzkovateľa kontajnerových terminálov Hutchinson Whampoa, zvýšil zisky, lebo akcie sa zhodnotili vo výhľade, že rok 2009 prinesie vyššie tržby ako spoločnosť zaznamenala v roku 2003. V iných oblastiach, v spotrebnom tovare náš podiel u výrobcu a návrhára obuvi Stella International Holding sa ukázal ako ziskový, lebo za prvý štvrťrok zaznamenal lepšie výsledky ako sa očakávalo. Na druhej strane ako podvážená angažovanosť a nepriaznivý výber akcií v oblasti materiálov zabrdzil výkonnosť.

Očakávame, že celkové podmienky na trhu budú stále volatilné, vo svetle pretrvávajúceho stroskotania úverov a pri kríze dôvery na rozvinutých trhoch. Avšak doteraz a napriek väčšiemu spomaleniu hospodárstva Spojených štátov ako sa očakávalo a celkového spomalenia rozvinutých ekonomík, región Číny a jej dŕžav bude naďalej vykazovať silné postavenie. Pri postupnom náraste podielu domáceho dopytu na HDP a pri exportne orientovaných odvetviach, ktoré stále prejavujú výraznú hybnosť, sa domnievame, že región Číny a jej dŕžav pravdepodobne aj v roku 2008 prinesie hospodársky zisk, hoci mierne nižší ako v roku 2007.