Amundi Funds II - China Equity
Marec 2008

Vo prvom štvrťroku akciové trhy Číny a jej dŕžav zaznamenali v euro vyjadrení straty, výrazne zaostávali za ostatnými rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi. Na úrovni krajín, v stratách na cenách akcií viedla Čína a Hongkong, ale Tchaj-wanu sa v tomto období v euro vyjadrení darilo lepšie. Na úrovni priemyslu energetika a plynárenstvo a tovar krátkodobej spotreby sa prejavil ako defenzívny a výkonom v prvom štvrťroku prevýšil trh v euro vyjadrení, kým energetika a priemysel boli najviac postihnuté.

Pioneer Funds – Greater China Equity mal v tomto období vyšší výkon ako benchmark. Vhodný výber akcií sa prejavil ako hlavný dôvod vysokého výkonu. Vo financiách, angažovanosť v tchajwanskej komerčnej banke Chinatrust výrazne prospela výnosom, lebo odvetvie profitovalo z úpravy ratingu pri očakávaní potenciálnych pozitívnych zmien po víťazstve Maa v prezidentských voľbách. V námorníctve podiel v China Shipping Development, ako veľký ázijský prepravca priniesol zisky, lebo akcie sa odrazili po poklese v predchádzajúcom štvrťroku, a ako vyhliadky tržieb sa upokojili dobrými podmienkami obchodovania. V iných oblastiach prevážená pozícia u tchajwanského telekomunikačného operátora Chungwha pomohla výkonu, lebo spoločnosť naďalej vykazovala silné postavenie pri pozoruhodnej sérii po sebe nasledujúcich štvrťrokov s kladným cash-flow z prevádzky. Na opačnej strane, podiel v stavebnej spoločnosti Cheung Kong bol jediným najväčším oslabením výkonu, lebo odvetvie ťahala nepriaznivá nálada na pozadí pretrvávajúceho nepokoja v stavebnom odvetví v Spojených štátoch.

Očakávame, že celkové podmienky na trhu budú stále volatilné, vo svetle pretrvávajúceho stroskotania úverov a pri kríze dôvery na rozvinutých trhoch. Avšak región Číny a jej dŕžav naďalej vykazoval silnú pozíciu. Pri postupnom náraste podielu domáceho dopytu na HDP a pri exportne orientovaných odvetviach, ktoré stále prejavujú výraznú hybnosť, región Číny a jej dŕžav pravdepodobne aj v roku 2008 prinesie hospodársky zisk, hoci mierne nižší ako v roku 2007.