Amundi Funds II - China Equity
December 2007

Vo štvrtom štvrťroku akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali v euro vyjadrení straty, výrazne zaostávali za ostatnýmo rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi.

Na úrovni krajín, v stratách na cenách akcií viedla Čína a Thajsko, ale Hongkong zaznamenal v tomto období v euro vyjadrení zisky. Na úrovní priemyselných skupín, domáce potreby a osobný tovar a nehnuteľnosti patrili v tomto štvrťroku medzi odvetvia s najlepším výkonom v euro vyjadrení, kým ale odvetvia automobilov a dielov a služby pre spotrebiteľov boli najviac postihnuté.

Pioneer Funds - Greater China Equity mal v tomto období vyšší výkon ako benčmark. Vhodný výber akcií sa prejavil ako hlavný dôvod vysokého výkonu. V nehnuteľnostiach, angažovanosť v staviteľov nehnuteľností Cheung Kong Hodlings a Henderson Land výrazne prispeli ziskom, lebo odvetvie obletujú investori. Keď FED zo Spojených štátov zníži úrokové sadzby, akcie hongkongských nehnuteľností zvyknú posilniť. Na druhej strane, podiel u významneého ázijsého prepravcu China Shipping Development bol jediným veľkým oslabením výkonu. Ich akcie H kótované v Hongkongu poklesli v novembri v euro vyjadrení o viac ako 20%, lebo niektorí investori vyvažovali svoje portfóliá v očakávaní kótovania akcií A v kontinentálnej Číne. Pri tomto investičnom prípade sme naďalej optimistami, lebo obchodné podmienky pre prepravné spoločnosti je veľmi priaznivý a China Shipping má lákavé zhodnotenie v porovnaní s podobnými subjektmi a v porovnaní s potenciálom rastu tržieb.

Pri postupnom náraste podielu domáceho dopytu na HDP a pri exportne orientovaných odvetviach, ktoré stále prejavujú výraznú hybnosť, región Číny a jej dŕžav pravdepodobne aj v roku 2008 prinesie hospodársky zisk, hoci mierne nižší ako v roku 2007, lebo hospodárstvo Spojených štátov sa spomaľuje. Preto napriek ich výrazne vysokému výkonu akciové trhy Číny a jej dŕžav naďalej ponúkajú z dlhodobého hľadiska pre investorov zhodnotenie a dobré vyhliadky. Krátkodobo však súčasné zhodnotenie vyzerá bohaté, selektívny prístup k investovaniu v tomto regióne je zaručený.