Amundi Funds II - China Equity
December 2006

V priebehu štvrtého štvrťroka akciové trhy veľkej Číny zaznamenali v euro vyjadrení vysoké zisky.

Veľký čínsky akciový fond Pioneer mal o niečo slabšiu výkonnosť ako benčmark MSCI Golden Dragon, čo vyplynulo z nevýhodného výberu akcií v kombinácii s nepriaznivým výsledkom z alokácie štátov. Na úrovni akcií podvážená angažovanosť v spoločnosti China Life poznamenala výkonnosť, lebo ich akcie výrazne posilnili v očakávaní vysokej ceny v úvodnej verejnej ponuke a vysokom výkone po zaregistrovaní na akciovom trhu A.. Prevážené angažovanosti v spoločnosti Chinese Lianhua Supermarket Holdings a staviteľovi budov z Hongkongu Henderson Land oslabili výkon, lebo tieto akcie zaznamenali straty. Na úrovni štátov podvážená pozícia voči Číne mala nepriaznivý vplyv, lebo krajina bola v tom období na špici výkonnosti nášho investičného sveta.

Z hľadiska aktivity portfólia v štvrtom štvrťroku sme zvýšili preváženú angažovanosť v nehnuteľnostiach a v priemyselných podnikoch, mierne sme znížili preváženú pozíciu voči bankám a zmenšili sme podvážené podiely v polovodičoch. Tiež sme zvýšili podváženú pozíciu. Tiež sme zvýšili podváženú pozíciu v posilňujúcom čínskom odvetví poisťovníctva, lebo podľa nášho názoru spoločnosti dosiahli svoje plné zhodnotenie a presunuli sme sa k fixovaniu ziskov.

Stále očakávame, že hospodársky rast v Spojených štátoch sa zmierni, ale celkove bude naďalej dobrý, čím sa obmedzuje globálne spomalenie hospodárstva a pomáha to čínskym exportérom uskutočňovať svoju hospodársku expanziu. Okrem toho, miernejšie tempo globálneho rastu pravdepodobne pomôže zmierniť vyhliadky prehrievajúcej sa ekonomiky Číny. Preto si držíme opatrný optimistický prístup k akciovým trhom veľkej Číny. Naďalej si myslíme, že dlhodobé vyhliadky akciových trhov v tomto regióne sú dobré, čo podporujú verejné záležitosti ako globálny rast, osobná spotreba, rozvoj infraštruktúry a výraznejšie zjednocovanie so svetovým hospodárstvom.