Amundi Funds II - China Equity
September 2006

Akciové trhy veľkej Číny zaznamenali v treťom štvrťroku zisky v eurách a vynahradili si straty z mája a júna.

Fond Pioneer – Veľký čínsky akciový svojim výkonom v tomto období prevýšil benčmark. Výber akcií bol naďalej v tomto období hlavným zdrojom príjmov, vďaka výberom akcií z odvetví zdravotníckych zariadení, materiálov a bankovníctvo malo tiež dobrý výkon. V materiáloch akcie čínskeho vedúceho výrobcu kartónových obalov Nine Dragons Paper Holdings, dosiahli najvyššiu úroveň za takmer päťročné obdobie. V bankovníctve prevážená pozícia v Liu Chong Hing Bank, ktorá pracuje v Hongkongu, Číne a v Spojených štátoch prispela výkonnosti. Taktiež sme profitovali na podváženej pozícii v Čínskej banke, lebo akcie tejto inštitúcie v tomto období poklesli. Podiel v spoločnosti Hengan International zo zdravotníckeho odvetvia, sa ukázal ako ziskový, lebo akcie v tomto období vzrástli o 34.5%. Výrobca detských a dámskych hygienických potrieb Hengan naďalej vyvracal názory trhu o raste tržieb a zvyšovaní marží a zaznamenal vysoké predbežné zisky.

NA druhej strane, angažovanosť v Lite-On IT z odvetvia priemyselných podnikov poznamenala výkonnosť portfólia. Okrem toho chýbajúca angažovanosť vo Foxconn International, ktorých akcie stúpli o viac ako 45% boli z relatívneho hľadiska hlavným faktorom oslabenia výkonnosti portfólia.

Z hľadiska aktivity portfólia v treťom štvrťroku, sme naďalej zvyšovali preváženú angažovanosť v priemyselných podnikoch a bankách a znížili sme podváženú pozíciu v polovodičoch.

Držíme si náš opatrný optimistický postoj k akciovým trhom veľkej Číny. Z dlhodobého hľadiska sú akciové trhy v tomto regióne nastavené tak, aby profitovali zo stabilných ekonomických vyhliadok rastu.