Amundi Funds II - China Equity
Jún 2006

Akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali za druhý štvrťrok v euro straty, Všetky súčasti trhu, Čína, Hongkong a Taiwan v absolútnom vyjadrení, v eurách, poklesli. Obavy investorov sa zvýšili, keď centrálna banka bojovala proti inflácii. Objavili sa aj špekulácie o napätejšej globálnej likvidite.

Na úrovni odvetví patrili medzi oblasti s najlepším poisťovníctvo, obchodné služby a dodávanie, ale farmaceutické odvetvie, polovodiče a technológie zaostávali.

Fondy Pioneer – Akciový Veľkej Číny mal v tomto období lepší výkon ako benčmark, MSCI Golden Dragon. Rozhodnutia o výbere akcií v odvetviach materiálov, bankovníctve a dopravy boli dobré. Akcie holdingu Nine Dragons Paper Holdings, predného čínskeho výrobcu pevnej vlnitej lepenky, dosiahli za takmer päť rokov najvyššiu úroveň. V odvetví bankovníctva prevážená pozícia kladne prispela prevážená pozícia v Bank of East Asia Ltd, lebo investori očakávali výrazné precenenie svojich akcií. V odvetví dopravy prevážené pozície v spoločnostiach ako Cosco Pacific, Orient Overseas a Wan Hai Lines sa ukázali ako ziskové. Na druhej strane angažovanosť v Asustek Computer a Himax Technologies poznačili výkonnosť portfólia.

Zvýšili sme preváženú angažovanosť v Kongkongu a znížili sme podváženú pozíciu v Taiwane. Koncom druhého štvrťroka sme prehodnotili angažovanosť v Číne z preváženej na podváženú.

Držíme si opatrne optimistický postoj k akciovým trhom Veľkej Číny. Z dlhodobého hľadiska sú miestne akciové trhy nastavené tak, aby profitovali zo solídnych ekonomických vyhliadok rastu. Podľa nás nedávne korekcie, rastúca voaltilita a pokles tolerancie rizika nesprevádzalo žiadne významné zhoršenie postavenia. Pri vyššej volatilite bude výber akcií dôležitejší ako sa iba spoľahnúť na rýchlosť obchodnej stratégie. Myslíme si, že prísny, investičný proces zdola smerom nahor bude kľúčom na uvoľnenie zhodnotenia a na rozlíšenie kvality spoločnosti.