Amundi Funds II - China Equity
December 2005

Akciové trhy veľkej Číny zaznamenali v štvrtom štvrťroku kladné zisky. Trhy vo všeobecnosti podporila stabilizácia cien energie a povzbudivé makroekonomické ukazovatele popredných kľúčových ekonomík, ktoré v novembri a v decembri oživili náladu investorov, Z pohľadu výkonnosti odvetví, posilnilo technologické odvetvie. Obchodné služby, potraviny, nápoje a tabak mali tiež dobrý výkon. Odvetvie farmácie stratilo v priebehu tohto štvrťroka základ.

Akciový fond Pioneer Veľkej Číny v priebehu tohto štvrťroka svojou výkonnosťou prekonal svoj benčmark. Relatívnu výkonnosť posilnil dobrý výber akcií z oblasti polovodičov a priemyselných podnikov. V rámci odvetvia priemyselných podnikov, prevážená pozícia voči Acer a Lite on IT bola prospešná. To, že sme uprednostňovali ASM Pacfic Technology a Siliconware Precision Industries posilnila výkonnosť portfólia.

Portfólio má v súčasnosti prevážený podiel v tovare krátkodobej spotreby a v odvetví zdravotníctva. Sme podvážení v odvetviach technológií a materiálov, kde vidíme stále menej potenciálu v základoch medzi jednotlivými spoločnosťami.

Naďalej pristupujeme celkove obozretne pozitívne k vyhliadkam portfólia investorov v regióne Veľkej Číny. Naším cieľom je sústrediť portfólio na spoločnosti, ktoré majú silný manažment a sú nastavené tak, aby mali stále vysoký finančný výkon. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy v tomto regióne sú nastavené tak, aby profitovali z dobrých vyhliadok hospodárskeho rastu.