Amundi Funds II - China Equity
September 2005

Akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali pozitívne zisky v Euro v priebehu tretieho štvrťroka. Pokiaľ ide o sektorovú výkonnosť, sektor energií ožil vďaka silným cenám ropy. Sektory telekomunikačných služieb, nehnuteľností a poisťovníctva tiež podali dobré výkony. Sektory liečiv, automobilov a potravín, nápojov a tabaku stratili pozície. V priebehu štvrťroka Čína ukončila svoju monetárnu stabilizáciu na US dolár a čínska mena bude namiesto toho viazaná na kôš cudzích mien. Odstránenie stabilizácie yuan/dolár je považované všetkými účastníkmi peňažného trhu ako prvý krok v postupnej sérii menových reforiem za účelom liberalizácie čínskeho výmenného kurzu.

Fondy Pioneer – Akciové Veľkej Číny podali lepší výkon ako ich benčmark v priebehu obdobia. Silný výber akcií v sektore materiálov a tovare dlhodobej spotreby významne zlepšil relatívne výnosy. V priebehu štvrťroka naše prevážené angažovanosti v Ports Design v tovaroch dlhodobej spotreby poslúžili na významné zvýšenie celkovej výkonnosti. V sektore materiálov prevážená pozícia v Zijin Mining Group a podvážená pozícia vo Formosa Plastics boli prospešné pre relatívne výnosy.

V tomto čase je portfólio prevážené v sektore telekomunikačných služieb a v sektore priemyselných podnikov. Sme podvážení v sektoroch technologického hardwearu a materiálov, kde naďalej sme svedkami menšieho fundamentálneho rastu jednotlivých firiem.

Do budúcnosti ostávame obozretne optimistickí pokiaľ ide o vyhliadky investorov portfólia v regióne Veľkej Číny. Našim cieľom je sústrediť portfólio na spoločnosti, ktoré majú silný manažment, a ktoré sú umiestnené tak, aby vykazovali neustále silnú finančnú výkonnosť. Z dlhodobého hľadiska sú akciové trhy regiónu umiestnené tak, aby profitovali z vyhliadok dobrého hospodárskeho rastu.