Amundi Funds II - China Equity
Jún 2005

Akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali silnú výkonnosť z hľadiska Eura v priebehu druhého štvrťroka. Pokiaľ ide o sektorovú výkonnosť, sektor energií ožil vďaka silnej cene ropy. Sektory polovodičov, médií a spotrebiteľský sektor stratili pozície počas štvrťroka.

Portfólio podalo lepší výkon ako jeho benčmark počas obdobia. Silný výber akcií v sektore polovodičov a polovodičových zariadení značne zlepšil relatívne výnosy. Naša prevážená pozícia a dobrý výber akcií v sektore priemyselných podnikov tiež prospel relatívnej výkonnosti. Naše pozície v sektore energií pomohli zvýšiť absolútne výnosy, ale naša mierne podvážená pozícia v tejto oblasti bola negatívna pre relatívne výnosy.

Za toto obdobie naše prevážené angažovanosti v Mediatek (elektronické komponenty) a Li & Fung Ltd (distribúcia a veľkoobchod) pomohli významne zvýšiť celkovú výkonnosť. V sektore energií však naše podváženie v CNOOC bolo škodlivé pre relatívnu výkonnosť.

V tomto čase je portfólio prevážené v sektore telekomunikačných služieb a v sektore nehnuteľností. Sme podvážení v sektoroch dopravy a materiálov, kde sme naďalej svedkami menšieho rastu základov na spoločnosť na báze spoločnosti.

Do budúcnosti ostávame celkovo obozretne optimistickí pokiaľ ide o vyhliadky portfóliových investorov v oblasti Veľkej Číny. Našim cieľom je koncentrovať naše portfólio na spoločnosti, ktoré majú silný manažment, a ktoré sú umiestnené tak, aby vykazovali neustále silnú finančnú výkonnosť. Dlhodobo sú akciové trhy regiónu umiestňované tak, aby profitovali z dobrých vyhliadok ekonomického rastu a atraktívnych úrovní hodnotenia.