Amundi Funds II - China Equity
Marec 2005

Akciové trhy v regióne Číny a jej dŕžav v priebehu tohto štvrťroka vzrástli.

V tomto období odvetvia energií a maloobchodného predaja napomohli posilneniu celkovej výkonnosti v tomto regióne. Okrem toho bankovníctvo, diverzifikované financie a odvetvie nehnuteľností malo slabší výkon ako benčmark.

V priebehu tohto obdobia výkonnosť portfólia prevýšila benčmark. Dobrý výber akcií z odvetví polovodičov a polovodičového vybavenia, technologických zariadení a vybavenia podstatne zlepšil relatívne výnosy. Prevážená pozícia v nehnuteľnostiach poznačila relatívne výnosy, obdobne však urobil aj slabý výber akcií z odvetvia energií.

V tomto štvrťroku prevážená pozícia voči spoločnostiam Kingboard Chemical Holdings a High Tech Computer Corp. výrazne poslúžili zvýšiť celkovú výkonnosť. Prevážená pozícia voči ASM Pacific Technology tiež napomohla zvýšiť relatívne výkonnosť. Ale v odvetví energie naša podvážená pozícia v PetroChina nepriala relatívnej výkonnosti a podobne aj prevážená pozícia voči Golden Meditech.

V tomto čase má portfólio prevážený podiel v telekomunikačných službách a v nehnuteľnostiach. Podvážený podiel máme v doprave a materiáloch, kde stále vnímame menej podstatných možností na zhodnotenie akcií na základe jednotlivých spoločností.

Celkove sa naďalej s opatrným optimizmom staviame k vyhliadkam v regióne Číny a jej dŕžav. Naším cieľom je sústrediť portfólio na spoločnosti, ktoré majú silný manažment a sú nastavené tak, aby stále zaznamenávali dobré finančné výsledky. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy v tomto regióne sú nastavené tak, aby prosperovali z dobrých vyhliadok hospodárskeho rastu a lákavej úrovne zhodnotenia.