Amundi Funds II - China Equity
Február 2005

Akciové fondy z regiónu Číny a jej dŕžav v tomto období výrazne vzrástli.

Odvetvia energie a maloobchodu vo februári poslúžili k posilneniu celkovej výkonnosti regiónu. Avšak odvetvia médií, energetiky a plynárenstva mali výkonnosť nižšiu ako benčmark.

Výkonnosť portfólia mierne prevýšila benčmark. Výrazný výber akcií z odvetví dopravy, technológie, hardvéru a vybavenia výrazne zlepšili relatívne výnosy. Prevážená pozícia v odvetví maloobchodného predaja potravín a základného tovaru poznamenala relatívne výnosy, ale podvážená pozícia v bankovníckom odvetví posilnila relatívne výnosy.

V tomto období naša prevážená angažovanosť voči tchajwanskej spoločnosti pre lodné služby Wan Hai Lines, výrazne posilnila relatívne výnosy, podobne ako vyššia ako trhová pozícia voči Kingboard Chemical Holdings. Naša najviac prevážená pozícia voči spoločnosti obchodujúcej s nehnuteľnosťami, Kerry Properties, tiež výrazne posilnila relatívnu výkonnosť. Na druhej strane podvážená pozícia voči maloobchodnej spoločnosti, Esprit Holdings, oslabila výkonnosť, lebo akcie mali nadpriemernú výkonnosť.

Portfólio má v súčasnosti prevážený podiel v odvetví maloobchodného predaja potravín a základného tovaru a v odvetví nehnuteľností. Máme podváženú pozíciu v odvetviach bankovníctva, dopravy a materiálov, kde naďalej vidíme menej podstatnú možnosť zhodnotenia v jednotlivých firmách.

Vo všeobecnosti sa naďalej s opatrným optimizmom staviame k vyhliadkam investorov z portfólia regiónu Číny a jej dŕžav. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy tohto regiónu sú nastavené tak, aby profitovali z dobrých vyhliadok hospodárskeho rastu a lákavej úrovne zhodnotenia.