Amundi Funds II - China Equity
Január 2005

Akciové trhy v regióne Číny a jej dŕžav v priebehu januára vzrástli poskromne.

V tomto období odvetvie zdravotníckych zariadení a služieb a odvetvie médií poslúžili k posilneniu celkovej výkonnosti v regióne. Lenže odvetvia diverzifikovaných financií a nehnuteľností mali nižšiu výkonnosť ako benčmark a tak stlačili nadol výkonnosť trhu.

Výkonnosť portfólia mierne prevýšila benčmark a. Dobrý výber akcií v odvetví technologického hardvéru a vybavenia a v odvetví telekomunikačných služieb podstatne vylepšili relatívne výnosy. Prevážená pozícia v odvetví nehnuteľností poznamenala relatívne výnosy, inde na svete odvetvie zdravotníckeho zariadenia a služieb posilnil relatívne výnosy.

V tomto období naša prevážená pozícia voči poisťovni Ping An Insurance posilnila relatívne výnosy, lebo akcie mali veľmi dobré výsledky. Na druhej strane prevážená pozícia voči spoločnosti Kerry Properties zaoberajúcou sa výstavbou zmierni relatívne výnosy, lebo akcie mali slabý výkon.

Portfólio v súčasnosti má preváženú pozíciu v odvetví polovodičov a polovodičových zariadení a v odvetví nehnuteľností. Podváženú pozíciu máme voči bankovníctvu, doprave a odvetví materiálov, kde vidíme nižšie základy posilňovania.

Celkove sme opatrne optimisticky sa staviame k vyhliadkam investorov v portfóliu v regióne Číny a jej dŕžav. Naším zámerom je nasmerovať portfólio na podniky, ktoré majú silný manažment a sú nastavené tak, aby zaznamenávali sústavne vysoký finančný rast. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy regiónu sú nastavené tak, aby profitovali z dobrých vyhliadok ekonomického rastu a zaujímavých úrovní zhodnotenia.