Amundi Funds II - China Equity
December 2004

Celkove akciové trhy v regióne Číny a jej dŕžav ostali v priebehu odbobia nemenné.

Priemyselné podniky, odvetvia nehnuteľností a telekomunikačných služieb napomohli posilneniu celkovej výkonnosti za región, no energetika a plynárenstvo, odvetvia energie a materiálov poslúžili k prekonaniu tlakov smerom nadol pri výkonnosti trhu.

Výkonnosť portfólia prekonala počas tohto obdobia benčmark Podvážené pozície v odvetviach technológií, hardvéru a zariadení posilnili relatívne výnosy tak, ako aj prevážená pozícia v odvetví nehnuteľností. Ale prevážená pozícia v potravinárskom odvetví a maloobchodného predaja produktov krátkodobej spotreby poznamenali relatívne výnosy. Silný výber akcií v odvetviach technológií, hardvéru a zariadení podstatne zlepšili výnosy.

Počas tohto obdobia prevážená pozícia v poisťovni Ping An Insurance posilnila relatívne výnosy, lebo akcie mali výrazne nadpriemernú výkonnosť. Podobne aj angažovanosť v Kerry Properties napomohla relatívnej výkonnosti. Naša podvážená pozícia v spoločnosti PetroChina posilnila relatívne výnosy, lebo výkonnosť akcií bola pod priemerom benčmarku. Ale podvážená pozícia v maloobchodnej spoločnosti Esprit Holdings poznamenala výkonnosť, lebo výkonnosť akcií predstihla benčmark.

Portfólio je naďalej prevážené v odvetviach diverzifikovaných financií a nehnuteľností, kde očakávame výrazné príležitosti na vysoké zhodnotenie cien akcií. Potom máme podváženú pozíciu odvetviach dopravy a materiálov, kde vidíme menej podstatných obratov nahor.

Opatrne optimisticky pristupujeme k investíciám v regióne Číny a jej dŕžav. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy tohto regiónu sú nastavené tak, aby profitovali z vyhliadok dobrého hospodárskeho rastu a lákavých úrovní zhodnotenia.