Amundi Funds II - China Equity
November 2004

Akciové trhy v regióne veľkej Číny si v priebehu tohto obdobia prilepšili. Odvetvia priemyselných podnikov, nehnuteľností a telekomunikačných služieb posilnili celkovú výkonnosť regiónu, a zároveň automobilové a odvetvia softvéru a služieb tlačili nadol výkonnosť benčmarku.

Výkonnosť portfólia bola v novembri mierne pod benčmarkom. Podvážená pozícia v odvetví technologického hardvéru a vybavenia a v odvetví dopravy stiahli nadol relatívne výnosy a obdobne sa správala aj prevážená angažovanosť v odvetví diverzifikovaných financií. Avšak podvážená angažovanosť v odvetví materiálov posilnila relatívne výnosy. Výrazný výber akcií z odvetvia nehnuteľností výrazne zlepšil výnosy.

Jediná najviac prevážená pozícia v portfóliu voči spoločnosti Taiwan Semiconductor poznamenala relatívne výnosy, lebo akcie mali slabý výkon. Podobne aj prevážená pozícia voči spoločnosti Acer stlačila relatívne výnosy. Naopak, naša prevážená pozícia voči China Mobile posilnila portfólio.

Naďalej portfólio je prevážené v odvetviach telekomunikačných služieb a nehnuteľností, kde vidíme peknú príležitosť k výraznému zhodnoteniu ceny akcií. Taktiež máme podváženú pozíciu v odvetviach bankovníctva a materiálov, kde očakávame slabšie základy k zhodnoteniu.

S obozretným nadšením pristupujeme k investovaniu v regióne veľkej Číny. Vo všeobecnosti sa stále zameriavame na spoločnosti finančne silné, ktoré podporuje spoľahlivý manažment. Z dlhodobého hľadiska sú akciové trhy tohto regiónu nastavené tak, aby profitovali z dobrých vyhliadok hospodárskeho rastu a zaujímavej úrovne zhodnotenia.