Amundi Funds II - China Equity
Október 2004

Akciové trhy regiónu veľkej Číny v tomto období poklesli, lebo Thajsko, Hongkong predlžovali pozitívnu výkonnosť ale čínsky trh rapídne poklesol. V priebehu mesiaca, rast úrokových sadzieb v Číne, prvý krát po deviatich rokoch, pomohol schladiť nálady z akcií.

Počas tohto obdobia odvetvia maloobchodu a poisťovníctva pomohli posilniť celkovú výkonnosť regiónu, lenže odvetvia médií, technologického hardvéru a vybavenia sa zachovali tak, že vytvorili tlak nadol na výkonnosť benčmarku.

Výkonnosť portfólia prevýšila v tomto období svoj benčmark. Podvážená pozícia v odvetví technologického hardvéru a vybavenia, v kombinácii so silným výberom akcií z toho istého odvetvia výrazne posilnila relatívne výnosy. Dobrý výber akcií z oblasti obchodných služieb, odvetví dodávok a materiálov tiež prospel výnosom. Ale podvážená pozícia v odvetví maloobchodu oslabila relatívnu výkonnosť.

Náš podiel v Hang Lung Properties, naša jediná najviac prevážená pozícia, posilnila relatívne výnosy, podobne ako prevážená pozícia v holdingovej spoločnosti bankovníckych a finančných služieb, Chinatrust Financial Holdingy.

Naďalej portfólio je prevážené v odvetviach diverzifikovaných financií a nehnuteľností. Podváženú pozíciu máme v odvetviach bankovníctva a dopravy.

Sme stále opatrnými optimistami pri investovaní v regióne. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy tohto regiónu sú nastavené tak, aby profitovali z dobrých ekonomických vyhliadok rastu a lákavých úrovní zhodnotenia.