Amundi Funds II - China Equity
September 2004

Akciovým trhom vo Veľkej Číne sa celkove v tomto období dobre darilo. Akcie v Thajsku poklesli, ale v Hongkongu a v Číne výrazne vzrástli.

Výkonnosť portfólia v tomto štvrťroku prekonala benčmark. Prevážená pozícia v nehnuteľnostiach a odvetví diverzifikovaných financií výrazne posilnila relatívne výnosy a silný výber akcií z bankovníctva, priemyselných podnikov a nehnuteľností bol tiež prospešný. Naopak, určité oslabenie vo výbere cenných papierov v maloobchode a telekomunikačných služieb poznačili relatívnu výkonnosť portfólia a podobne aj podvážená pozícia v odvetví energie, ktorá podala nadpriemernú výkonnosť vďaka vysokým cenám za ropu.

V priebehu obdobia množstvo významných prevážených pozícií, vrátane takých ako China Steel, Kerry Properties stavebná spoločnosť z Hongkongu a Hang Lung Properties, posilnili silným výkonom cien relatívne výnosy.

Naďalej sme z dlhodobého hľadiska optimistami pri investovaní v regióne Veľkej Číny. Obozretne pristupujeme k technologickému odvetviu, avšak počítame s rastom našich podvážených pozícií v oblasti iba veľmi selektívne a starostlivo. Odvetvie nehnuteľností je naďalej obzvlášť lákavé v súvislosti so zvyšovaním cien pozemkov, negatívnou reálnou úrokovou sadzbou a zdravým odvetvím stavebníctva. Zaujímavé úrovne zhodnotenia a solídne ekonomické vyhliadky rastu stále patria ku kľúčovým prvkom prečo investovať v tomto regióne.