Amundi Funds II - China Equity
August 2004

Akciové trhy regiónu veľkej Číny v auguste výrazne oživili na všetkých troch trhoch, kde portfólio investuje – v Číne, Thajsku a Hongkongu, ktoré silne zhodnotilo. Odvetvie nehnuteľností a priemyselných podnikov poslúžilo oživeniu celkovej výkonnosti v regióne, kým odvetvie médií, farmácie a biotechnológií poslúžil na zníženie tlaku na index výkonnosti.

Výkonnosť portfólia v auguste prekonala benčmark. Prevážená pozícia v odvetví nehnuteľností výrazne posilnila relatívne výnosy a prísny výber akcií z oblasti dopravy, priemyselných podnikov a bankovníctva taktiež prispel relatívnym výnosom. Naopak, slabý výber z odvetvia technologického hardvéru a vybavenia a odvetvia materiálov poznamenal relatívnu výkonnosť portfólia.

Naša pozícia voči China Steel – jediná a najviac prevážená pozícia, posilnila relatívne výnosy, tak ako aj naša vysoko prevážená pozícia v Hongkongu voči stavebnej spoločnosti Kerry Properties. Na druhej strane vysoko prevážená pozícia v Taiwan Semiconductors poslúžila na zníženie tlaku na relatívne výnosy.

Naďalej sa obozretne optimisticky pozeráme na investície v Thajsku a Hongkongu. Opatrní sme v Číne, lebo proces presunu kapitálu zo stálych aktív do poľnohospodárstva bude pomalý. Z dlhodobého hľadiska akciové trhy tohto regiónu sú v takom postavení, aby profitovali z dobrých možností ekonomického rastu a zaujímavej úrovne zhodnotenia.