Amundi Funds II - China Equity
Júl 2004

Akciové trhy v regióne veľkej Číny v júli celkove mierne oslabli. Thajsko poslúžilo k stiahnutiu výnosov, lebo Čína a Hongkong zaznamenali konkurenčne silnú výkonnosť. Odvetvia energetiky a a zdravotníctva mali nadpriemernú výkonnosť, avšak informačné technológie poznamenali výkonnosť trhu. Narastajúce zvyšovanie cien za ropu a obavy z miery rastu hospodárstva Spojených štátov patrili k v tomto období k najzávažnejším obavám investorov.

Portfólio svojou výkonnosťou v tomto období prekonalo benčmark. Zo odvetvového hľadiska je portfólio v súčasnosti prevážené v oblastiach diverzifikovaných financií, nehnuteľností, kým podváženú pozíciu máme voči technologickému hardvéru a vybaveniu, priemyselným podnikom, doprave. Prevážená pozícia voči Yanzhou Coal Mining Co. posilnila relatívne výnosy, tak ako prevážená pozícia Cheung Kong Holdings. Na druhej strane prevážená pozícia voči podniku Thajské polovodiče, oslabila výnosy, keď akcie zasiahli celosvetové obavy o odvetvie technológií. Podvážená pozícia voči spoločnosti BOC Hongkong, ktorá poskytuje finančné služby, postihla relatívne výnosy, lebo akcie mierne posilnili.

Naďalej si myslíme, že tržby v tichomorskej oblasti mimo Japonska, vrátane regiónu Veľkej Číny, môžu zo strednodobého hľadiska dosahovať špičku. Hlavne akcie v tomto regióne budú tiež citlivé na rastúce výnosy z dlhodobých dlhopisov, ktoré pochádzajú z inflačných tlakov. Z dlhodobejšieho hľadiska, akciové trhy Veľkej Číny majú dobrú pozíciu na to, aby im prospeli solídne vyhliadky hospodárskeho rastu a zaujímavá úroveň zhodnotenia.