Amundi Funds II - China Equity
Jún 2004

Akciové trhy regiónu Veľkej Číny mali v druhom štvrťroku slabú výkonnosť. Pokračujúce oslabovanie v Číne a strach z vplyvu vysokých cien za ropu schladili nadšenie z akcií tohto regiónu. Strach z vplyvu rastúcich úrokových sadzieb v Spojených štátoch na globálne výnosy akcií taktiež poznamenali výnosy. Z odvetvového hľadiska slabá výkonnosť v odvetviach automobilovej výroby a výroby komponentov, potravinárstva, nápojov a tabakového priemyslu, technologického hardvéru a vybavenia znižovala výnosy v regióne.

V tomto období malo portfólio z relatívneho hľadiska vyššiu výkonnosť ako benčmark. Kľúčové podiely vo výnosoch mali pozície z odvetvia technologického hardvéru a vybavenia ako aj prevážená pozícia v oblasti telekomunikačných služieb. Prevážená pozícia v odvetviach maloobchodu potravín a tovaru krátkodobej spotreby, polovodičov a k tomu výber akcií z odvetvia materiálov boli nakoniec pre relatívne výnosy nepriaznivé. Výrazne podvážená pozícia v spoločnosti Petrochina pomohla zosilniť výnosy a prevážená pozícia v spoločnosti China Mobile tiež zlepšila výkonnosť portfólia v porovnaní s benčmarkom.

Veľa ázijských trhov môže naďalej zaťažovať neistota z vplyvu rastúcich úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Pretrvávajúci strach z dôsledkov pokračujúceho spomalenia čínskeho hospodárstva a súčasné prostredie s vysokými cenami za ropu môžu tiež poznamenať výnosy z akcií. Avšak región naďalej ponúka zaujímavé zhodnotenie, vyhliadky na silný hospodársky rast a z dlhodobého hľadiska má šance na dobrú výkonnosť.