Amundi Funds II - China Equity
Máj 2004

Akcie v regióne Veľkej Číny boli počas mája mierne slabšie, z dôvodu obáv investorov, že vyššie úrokové sadzby v USA a pomalší hospodársky rast v Číne môže poškodiť potenciál tržieb mnohých tamojších podnikov. Rastúce ceny za ropu mali takisto počas mesiaca nepriaznivý dopad na náladu investorov. Vyššie ceny za ropu neprospievajú tržbám firiem a zvyšujú inflačné tlaky na štáty vo svete.

Počas mesiaca portfólio zaznamenalo mierne slabšiu výkonnosť ako je benčmark. Angažovanosť v bankovníctve, v odvetví energetiky a plynárenstva bola v tomto období nepriaznivá. Výber akcií z odvetvia automobilovej výroby, konkrétne náš podiel v spoločnosti China Motor Corp., tiež oslabil výnosy. Ale na druhej strane úspešný výber akcií z odvetvia potravín, nealkoholických nápojov a tabaku mal pozitívny podiel na relatívnej výkonnosti.

V rámci portfólia máme preváženú pozíciu v odvetviach nehnuteľností, diverzifikovaných finančných služieb a telekomunikácií a podváženú pozíciu máme v oblasti technologického hardvéru a dopravy.

Trhy Veľkej Číny naďalej pravdepodobne budú nestále, pokiaľ bude pretrvávať neistota zo spomalenia čínskeho ekonomického rastu a zvýšenia úrokových sadzieb v USA. Avšak akcie z tohto regiónu naďalej podporuje makroekonomický pokrok a zlepšenie bilancie podnikov. V rámci portfólia stále uprednostňujeme spoločnosti so silnými bilanciami na vedúcich miestach vo svojich odvetviach.