Amundi Funds II - China Equity
Apríl 2004

Akciové trhy regiónu veľkej Číny počas apríla poklesli. Vyhlásenia zo strany čínskej vlády ohľadom úsilia pritiahnuť uzdu domácemu hospodárskemu rastu a zabrániť tým prehriatiu hospodárstva, malo opačný účinok na náladu investorov na akciových trhoch. Okrem toho akciové trhy v regióne sa oslabili, lebo investori diskontovali vyššie úrokové sadzby Spojených štátov a tých hospodárstiev, ktoré majú svoju menu prepojenú na US dolár.

V priebehu mesiaca portfólio zaznamenalo mierne vyššiu výkonnosť ako je benčmark. Výber akcií z odvetvia telekomunikácií a podvážená pozícia v odvetví dopravy mali pozitívny dopad na relatívnu výkonnosť. Avšak neúspešný výber akcií z odvetvia materiálov znížil relatívnu výkonnosť portfólia, hlavne prevážená pozícia v spoločnosti Aluminium Corp z Číny. Prevážená pozícia v automobilovej výrobe taktiež neprospela relatívnej výkonnosti, lebo toto odvetvie podávalo slabú výkonnosť.

V rámci portfólia máme preváženú pozíciu v odvetviach nehnuteľností, diverzifikovaných financií a maloobchod s potravinami a podváženú pozíciu v odvetviach technologického hardvéru a dopravy.

Akciové trhy veľkej Číny pravdepodobne naďalej ostanú nestále, pokiaľ bude pretrvávať neistota ohľadom spomalenia ratu v Číne a zvýšenia rokových sadzieb v USA. Avšak akcie v toto regióne naďalej podporuje makroekonomický pokrok a zlepšovanie bilancie podnikov. Do portfólia stále uprednostňujeme spoločnosti na vedúcich miestach v príslušných odvetviach, ktoré majú silnú bilanciu.