Amundi Funds II - China Equity
Marec 2004

Počas prvého štvrťroka roku 2004 akciové trhy regiónu veľkej Číny zaznamenali pekné zisky. Dôkazy o globálne zlepšujúcom sa hospodárskom prostredí a znaky zlepšenia domáceho dopytu pomohli podporiť výkonnosť trhu.

V absolútnych číslach malo portfólio úžitok zo silného štvrťroku a výkonnosť bola prevažne v súlade s benčmarkom. Úspešný výber akcií z odvetvia telekomunikácií bol dobrý. Napríklad prevážená pozícia voči spoločnosti China Unicom a China Mobile posilnili výnosy portfólia. Dobrej výkonnosti portfólia taktiež pomohli aj pozície voči odvetviam materiálov a priemyselných podnikov. V rámci portfólia sme si ponechali preváženú pozíciu v odvetví nehnuteľností. Taktiež uprednostňujeme domáco orientované oblasti ako sú telekomunikácie a maloobchod. Podváženú pozíciu máme voči technologickému hardvéru a doprave.

Vyhliadky regiónu veľkej Číny sú dobré. Makroekonomický rozvoj a zlepšenie bilančných výkazov spoločností ponúkajú zdravé prostredie na investovanie. Pozitívny vplyv rastu dopytu po exporte je posilnený výraznejším domácim dopytom v ázijskej oblasti ako celku. V rámci portfólia naďalej uprednostňujeme spoločnosti s dobrými bilanciami, ktoré sú na vedúcich miestach v príslušných odvetviach.