Amundi Funds II - China Equity
Február 2004

Akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali vo februári ďalší nárast. Pokračujúce poznatky o zlepšujúcom sa globálnom hospodárskom prostredí a znaky oživenia domáceho dopytu pomohli posilniť výkonnosť trhov.

Počas februára portfólio zaznamenali absolútne prírastky, ale malo výkonnosť o niečo nižšiu ako je benčmark. Úspešný výber akcií z odvetvia telekomunikácií bol pozitívny, napríklad prevážená pozícia v spoločnosti China Unicom posilnila výnosy portfólia. Dobrú výkonnosť portfólia takisto posilnili pozície v odvetviach materiálov a priemyselných podnikov. Ale na druhej strane podvážená angažovanosť voči čínskym H akciám zľahčili relatívne výnosy, pretože počas mesiaca mali výraznú výkonnosť. V portfóliu sme si udržiavali preváženú pozíciu v odvetví nehnuteľností. Takisto uprednostňujeme ďalšie domáco orientované oblasti ako sú telekomunikácie a maloobchod. Máme preváženú pozíciu voči technologickému hardvéru a doprave.

Vyhliadky regiónu Veľkej Číny sú priaznivé. Makroekonomický pokrok a zlepšenie bilančných výkazov ponúka zdravé investičné prostredie. Pozitívne účinky zvýšenia dopytu po exporte posilňuje silný domáci dopyt v ázijskom regióne ako celku. V rámci portfólia naďalej uprednostňujeme spoločnosti s vysokou bilanciou, zaujímajúce vedúce miesta v príslušných oblastiach.