Amundi Funds II - China Equity
Január 2004

V tomto mesiaci akciové trhy regiónu Veľkej Číny zaznamenal ďalšie zisky. Sústavné dôkazy o zlepšujúcom sa prostredí svetovej ekonomiky napomohli posilniť výkonnosť akciových trhov.

V priebehu januára portfólio zaznamenalo solídne absolútne zisky a podávalo výkonnosť v súlade s benčmarkom. Naša podvážená pozícia v odvetví energetiky, ktorá za mesiac stratila základy, bola pre výkonnosť prospešná. Úspešný výber akcií v tomto odvetví bol tiež prospešný, lebo naša podvážená pozícia v spoločnosti PetroChina naplnila výnosy portfólia. Dobrú výkonnosť portfólia tiež podporili aj pozície z odvetvia telekomunikácií. Naša prevážená pozícia v spoločnosti China Unicom bola obzvlášť prospešná. V rámci portfólia si udržujeme preváženú pozíciu v odvetví nehnuteľností. Taktiež uprednostňujeme iné domáco orientované oblasti ako sú telekomunikácie a maloobchody. Naďalej sme optimistami v strednodobých vyhliadkach na komodity. Avšak vyplýva nám opatrnosť z krátkodobej rozkolísanosti, ktorá nasledovala po vynikajúcej výkonnosti komodít v roku 2003.

Vyhliadky regiónu Veľkej Číny sú pozitívne. Makroekonomický pokrok a zlepšenia vo finančných výkazoch spoločností ponúkajú zdravé možnosti investovania. Pozitívne účinky zo zvyšujúceho sa dopytu po exporte posilňuje vyšší domáci dopyt v ázijskom regióne ako celku. V rámci portfólia budeme naďalej uprednostňovať spoločnosti s pevnými finančnými výkazmi a na popredných miestach v príslušnom odvetví.