Amundi Funds II - China Equity
December 2003

Počas štvrtého štvrťroka akciové trhy v regióne Veľkej Číny zaznamenali zisky v miestnej mene. Avšak značné pohyby na menových trhoch mali dopad na portfóliové výnosy zahraničných investorov. Príliv zahraničného kapitálu tiež pomohol podporiť ceny akcií v regióne.

Portfólio podalo lepší výkon ako jeho benčmark počas štvrťroka. Úspešný výber akcií v sektore polovodičov zvýšil relatívne výnosy. Podvážená pozícia v sektore technologických hardverov bola pozitívnou pre relatívnu výkonnosť, nakoľko tento sektor podal slabší výkon. Na úrovni krajiny dobrý výber akcií v Honkongu bol pozitívnym pre výkonnosť. V rámci portfólia sme si udržali preváženú pozíciu v sektore nehnuteľností ako aj v oblastiach spojených so vzostupom ekonomického prostredia, napríklad v priemyselných podnikoch. Ostávame pozitívni pokiaľ ide o strednodobé vyhliadky komodít. Sme však opatrní pokiaľ ide o krátkodobú kolísavosť po impozantnej výkonnosti komodít počas minulého roka.

Vyhliadky regióna Veľkej Číny je pozitívna. Makroekonomický progres a zlepšenia v súvahách firiem ponúkajú zdravé investičné prostredie. Pozitívny vplyv na rastúci dopyt po exporte sa zlepšuje silným domácim dopytom v regióne Ázie ako celku. V rámci portfólia naďalej uprednostňujeme spoločnosti so silnými súvahami a vedúcim postavením v ich príslušnom sektore.