Amundi Funds II - China Equity
November 2003

V novembri sa výkonnosť akciových trhov v regióne Veľkej Číny z hľadiska domácej meny značne zastavila. Výrazné pohyby na peňažných trhoch mali dopad na výnosy z portfólií medzinárodných investorov. Trhy podporili lepšie markoekonomické údaje ako sa očakávalo, čo potvrdilo celosvetové oživenie hospodárstva. Prísun zahraničného kapitálu taktiež napomohol zvýšiť cenu akcií v regióne.

Portfólio malo v tomto období lepšiu výkonnosť ako bol benchmark. Podvážená pozícia v odvetví technologického hardvéru prospela relatívnej výkonnosti, pretože spomínané odvetvie malo slabú výkonnosť. Výborný výber akcií v bankovníctve a telekomunikáciách tiež pomohol výkonnosti. Na druhej strane však prevážená pozícia v oblasti priemyselných podnikov zmenšila relatívnu výkonnosť. V rámci portfólia sme si udržali preváženú pozíciu pri nehnuteľnostiach ako aj v ďalších oblastiach súvisiacich s oživením ekonomického prostredia ako priemyselné podniky. Naďalej pozitívne pristupujeme k strednodobým vyhliadkam komodít. Opatrne sa staviame ku krátkodobej volatilite, ktorá nasleduje po medziročnej výraznej výkonnosti komodít.

Vyhliadky regiónu Veľkej Číny sú pozitívne. Makroekonomický pokrok a zlepšenie v bilančných výkazoch podnikov ponúka zdravé ekonomické prostredie. Pozitívny vplyv z rastúceho dopytu po exporte posilňuje domáci dopyt v ázijskej oblasti ako celku. Naďalej uprednostňujeme podniky, ktoré majú vo svojich odvetviach vedúce postavenie a silné bilančné výkazy.