Amundi Funds II - China Equity
Október 2003

Miestne akciové trhy Veľkej Číny zaznamenali počas októbra stabilné zisky. Akcie narástli uprostred očakávaní, že dopyt stúpa po povzbudivých správach mnohých firiem o tržbách za tretí štvrťrok a po dôkazoch celosvetovo sa zlepšujúceho hospodárskeho prostredia. Akcie, ktoré súvisia s vývozom mali dobrú výkonnosť, lebo investori očakávali, že rýchlejšia miera rastu hospodárstva USA, oživí dopyt po ázijskom tovare.

Portfólio zaznamenalo počas mesiaca vysokú absolútnu výkonnosť a tá bola v súlade s benchmarkom. Prevážená pozícia v odvetví poisťovníctva silne prispela výkonnosti a takisto aj výber akcií z odvetvia polovodičov. Ale neúspešný výber akcií z oblasti technologického hardvéru znížil výkonnosť. Udržali sme si preváženú pozíciu v odvetví nehnuteľností, ktoré držali vysoké výnosy zaznamenané v predchádzajúcich mesiacoch. Tiež sme si držali preváženú pozíciu v cyklických oblastiach trhu ako napr. priemysel. Okrem toho si udržujeme podváženú angažovanosť v odvetví materiálov, kde zhodnotenie je oveľa náročnejšie.

Vyhliadky regiónu Veľkej Číny sú pozitívne. Makroekonomický pokrok a zlepšenie bilančných výkazov firiem ponúka zdravé investičné prostredie. Pozitívny efekt rastúceho dopytu po exporte posilňuje väčší domáci dopyt v Ázii samotnej. V rámci portfólia budeme naďalej uprednostňovať firmy so stabilnými bilančnými výkazmi a poprednými pozíciami vo svojich príslušných oblastiach.