Amundi Funds II - China Equity
September 2003

V tomto štvrťroku akciovým trhom veľkej Číny prospel optimizmus z globálneho hospodárskeho oživenia. Predovšetkým Hongkong zaznamenal pozoruhodné výnosy, ktoré zvýšil prudký nárast v bankovníctve a v odvetví nehnuteľností. Celkove prítok zahraničného kapitálu pomohol v regióne posilniť výnosy z akcií.

V priebehu štvrťroka portfóliu prospela silná výkonnosť našich prevážených pozícií v Sun Hung Kai Properties a Henderson Land, čo sú spoločnosti zaoberajúce sa nehnuteľnosťami so sídlom v Hongkongu. Podvážená pozícia v odvetví materiálov posilnila relatívne výnosy, lebo toto odvetvie malo slabšiu výkonnosť celkový index. Ale podvážená angažovanosť v odvetví technologického hardvéru uľahčila výnosom tohto obdobia. V rámci portfólia sme si udržali preváženú pozíciu v odvetví nehnuteľností a v cyklických oblastiach trhu vrátane priemyselných podnikov. A okrem toho si udržiavame podváženú angažovanosť v odvetví materiálovo, kde zhodnotenia sú oveľa podnetnejšie.

Vyhliadky regiónu veľkej Číny sú priaznivé. Makroekonomický pokrok a povzbudivejšie finančné výkazy podnikov ponúkajú zdravé investičné prostredie. Pozitívny vplyv zvyšujúceho sa dopytu po vývoze doprevádza vyšší domáci dopyt v samotnom ázijskom regióne. V rámci portfólia naďalej dávame prednosť spoločnostiam s dobrými finančnými výkazmi a ktorým patria vo svojich odvetviach popredné miesta.