Amundi Funds II - China Equity
August 2003

Optimizmus z celosvetového ekonomického oživenia v auguste prospel akciovým trhom veľkej Číny. Išlo hlavne o výrazný nárast v odvetviach nehnuteľností a bankovníctva v Hongkongu. Celkový optimizmus z celosvetového oživenia hospodárstva a prísun zahraničného kapitálu sú podporou cenám akcií v regióne.

Portfóliu prospela silná výkonnosť z preváženej pozície v Sun Hung Kai Properties, v spoločnosti podnikajúcej s nehnuteľnosťami so sídlom v Hongkongu. Navyše aj sila spoločnosti Dah Sing Financial zaoberajúca sa finančnými službami bola prínosom. Relatívne slabá výkonnosť v odvetviach telekomunikácií a maloobchodu vykompenzovala výkonnosť voči benchmarku. V absolútnych číslach výkonnosť portfólia bola výrazne pozitívna. Portfólio je prevážené v odvetviach nehnuteľností, v cyklických oblastiach trhu, vrátane priemyselných podnikov. Navyše udržujeme si podváženú pozíciu v odvetví materiálov, kde zhodnotenie je oveľa náročnejšie.

Vyhliadky v regióne veľkej Číny sú priaznivé. Zlepšenie v makroekonomickej oblasti a v bilančných výkazoch firiem ponúkajú zlepšujúce sa investičné prostredie. Pozitívny efekt z rastúceho dopytu k exportu posilňuje silnejší domáci dopyt v ázijskom regióne ako takom.