Amundi Funds II - China Equity
Júl 2003

Akciové trhy v regióne Veľkej Číny zaznamenali v júli výrazné výnosy. Ku koncu mesiaca sa však objavili znaky, že hybná sila, ktorá poháňala nedávny výrazný rozvoj sa zoslabuje, uprostred signálov, že investori zaujímajú opatrné stanovisko pred zverejnením výnosov za druhý štvrťrok. Najlepšiu výkonnosť v regióne mal Tchaj-wan a Čína, kým výkonnosť hongkonského trhu bola podpriemerná.

V priebehu mesiaca portfólio zaznamenalo podstatné výnosy z pozícií na dominujúcom, trhu technológií v Tchaj-wane, ktoré konkrétne profitovali z rastúceho optimizmu v odvetví polovodičov. Naša výrazne nadvážená pozícia v Tchaj-wanských polovodičoch bola obzvlášť prospešná. Navyše pozícia v Asustek Computer bola prospešná. Oživenie odvetvia nehnuteľností v Hongkongu zvýšilo naše podiely v Cheung Kong a SHK Property. Relatívne výnosy sa oslabili slabou výkonnosťou našich podielov v sektore bankovníctva, lebo obe banky - Hang Seng Bank a Wing Heng Bank stratili.

Výhľady trhov Veľkej Číny sú naďalej pozitívne. Ale z krátkodobého hľadiska očakávame obozretnosť investorov, keďže sa zverejňovali výsledky podnikov. Hoci výhľady udržateľnej konjunktúry globálneho hospodárskeho rastu ostávajú neisté, naďalej hľadáme zaujímavé individuálne príležitosti na investovanie. Znovu zdôrazňujeme svoju povinnosť vo filozofii investovania založenú na prieskume zdola nahor, ktorá sa snaží stanoviť podniky so silnou bilanciou a na popredných miestach príslušných odvetví.