Amundi Funds II - Pioneer Global Select
December 2008

Kvantitatívne riadený model výberu akcií v Pioneer Funds – Global Select je vytvorený tak, aby identifikoval akcie, ktoré sú v porovnaní so svojimi proťajškami podhodnotené, s potenciálom vrátiť sa zo strednodobého hľadiska k priemernému zhodnoteniu v rovnakej skupine. Tento proces priemerného obratu sa opakovane objavoval v nedávnych obchodných cykloch a predvídateľne podporuje filozofiu, na ktorej je založená stratégia nášho portfólia.

Ak však nepredvídateľné trhové podmienky znervóznia investorov, proces priemerného obratu sa môže oneskoriť, lebo vnímané bezpečné útočisko bude lákať neistých investorov, ochotných platiť prémiu za akcie vykazujúce aktuálne plusový trend ceny.

Výkonnosť portfólia v roku 2008 sumarizujú tieto dva poznatky: v prvej polovici roka, keď prevládala normálna situácia, priemerné obnovenie sa objavilo podľa očakávania a umožnilo našej stratégii vytvoriť pozitívne absolútne výnosy. Ako sa zosilňovala úverová kríza v druhom polroku, proces priemerného obnovenia sa zastavil a investori sa utiekali k bezpečným útočiskám podľa ich poňatia, čo viedlo k ďalšiemu poklesu ceny akcií, o ktorých sme si mysleli, že sú už v porovnaní s inými proťajškami už podhodnotené. Oproti takému poklesu volatility, ktorý nemá obdobu, Pioneer Funds - Global Select mal v štvrtom štvrťroku menší výkon ako benchmark.

Avšak je jasné, že odvetvia ponúkajú najväčšie relatívne zhodnotenie v našom rebríčku vlastníctva ako je priemysel, ktorý patril takisto k tým, ktoré investori opúšťali pri hľadaní pocitu bezpečného útočiska.

Dvojstupňový proces vyšetrovania nám umožnil vybrať tie priemyselné akcie, o ktorých si myslíme, že urobia najväčšiu korekciu v nasledujúcich mesiacoch. Podobne sme boli schopní vybudovať pozície vo vybraných akciách ďalších odvetví, v súčasnosti nepopulárnych medzi investormi, vrátane finančníctva a spotrebného tovaru.

Stále veríme, že naše súčasné nastavenie vytvorí alfa výnosy, za predpokladu, že trhové podmienky sa budú v nadchádzajúcom roku ďalej normalizovať. Záverom, aby sme priniesli investorom stabilnejšie výnosy, držíme aj politiku hedgingu, ktorá v priebehu roka 2008 poskytovala kladné výsledky.