Amundi Funds II - Pioneer Global Select
November 2008

Napriek ťažkým podmienkam na trhu počas novembra, Pioneer Funds – Global Select podal výkon porovnateľný s benchmarkom a investori sa začali postupne odvracať od nákladných rastových akcií pritom ako hľadali lákavejšie ocenené príležitosti zhodnotenia.

Najväčší samostatný zdroj výnosov v stratégii mesačnej výkonnosti pochádzal z podváženého finančníctva v porovnaní s benchmarkom. Avšak relatívne podváženie nebolo jediným zdrojom výnosu, výber akcií v odvetví počas mesiaca tiež predstihol svojím výkonom obdobné fondy.

Kvantitatívny model určil niekoľko podielov v poisťovniach, ktoré ponúkajú potenciálne zhodnotenie, medzi ktorými sú také mená ako Travellers (Spojené štáty), Aegon (Holandsko) a Allianz (Nemecko) mal počas mesiaca tiež kladný výnos.

Relatívne preváženie v odvetví telekomunikácií spolu so starostlivým výberom akcií, pridalo na celkovej výkonnosti podielov ako Verizon (Spojené štáty) a Taiwan Mobile (Thajsko).

Kvantitatívny model dlho naznačoval, že spoločnosti z odvetvia energetiky sú nadhodnotené a vďaka nášmu relatívnemu podváženiu v tomto odvetví, výkon bol ochránený od toho najhoršieho odpredaja, keď ropa išla dolu. Niektoré vybrané mená, ako Chevron (Spojené štáty) a Repsol (Španielsko) okrajovo dokonca zaznamenal v novembri prínos k výkonu.

Avšak prevážený podiel v priemyselných podnikoch oslabil výkon, napriek relatívnemu zhodnoteniu ponúkanému v odvetví, našim podielom poklesla hodnota. Investori sa stále obávajú, že obmedzená dostupnosť kapitálu potlačí v nasledujúcom roku zisky v kapitálovo náročnom priemysle. Dokonca aj keď nedávne opatrenia, ako zníženie úrokových sadzieb by viedlo k lepšej dostupnosti kapitálu v novom roku, potom akcie v odvetví priemyselných podnikov by sa mohli dobre odraziť.

V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi, akciové trhy boli v novembri relatívne stabilné a celkový prínos k výkonu z menového preváženia a zo stratégie opcií bol počas mesiaca neutrálny.