Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Október 2008

Pri rozkolísaných podmienkach na obchodovanie v októbri Pioneer Funds – Global Select mal slabší výkon ako benchmark, lebo nervózni investori boli obozretní pri akciách s atraktívnym zhodnotením, miesto toho radšej naďalej ochotne platili za pocit bezpečia pri nadhodnotených akciách. Akcie s lákavým meraným zhodnotením (ako napríklad nízky pomer zaknihovanej ceny alebo pomer predajnej ceny sú stále mimo priazne investorov, ktorí teraz uprednostňujú akcie, ktoré mali nedávno vysoký výkon).

Avšak náš model naozaj zachytil počas mesiaca určité zhodnotenie, obzvlášť výber akcií vo finančníctve, kde silné licencie s atraktívnym zhodnotením ako Bank of New York Mellon, odmenili investorov v priebehu októbra s vysokým medzimesačným oživením.

Naša stratégia prekrývajúcich sa opcií tiež priaznivo prispela počas mesiaca k absolútnej výkonnosti. Vždy sme sa snažili zabezpečiť hodnotu portfólia na 10%-25% voči prudkým a neočakávaným korekciám na trhu tým, že sme využili stratégie opcie s nulovými nákladmi. Stratégia opcií je vytvorená tak, aby fungovala čo najlepšie na volatilných trhoch a počas októbra hedging priniesol výnosy k absolútnej výkonnosti, lebo celková volatilita na trhu sa zvýšila.

Napriek tomu podmienky na trhu sa ukázali v októbri ako celkove nepriaznivé pre investorov hľadajúcich zhodnotenie. Náš model zdôraznil niektoré akcie v odvetví spotrebného tovaru, kde zhodnotenie je atraktívne a investičné prípady sú neodolateľné, ako napr. maloobchodný predajca spotrebnej elektroniky Best Buy Co. zo Spojených štátov a japonský výrobca spotrebnej a priemyselnej elektroniky Sharp Corporation. Avšak za súčasných podmienok na trhu, lákavé zhodnotenie neláka prílev investícií. Keď sa celkové podmienky na trhu stabilizujú, stále veríme, že tieto popredné tituly v odvetviach preukážu schopnosť podať nadpriemerný výkon.

Nakoniec určitá strata počas mesiaca prišla z našej prekrývajúcej sa menovej stratégie, lebo nedávny pokles eura voči jenu a aj USD znížil hodnotu našich kurzových forwardových kontraktov. Aby sme minimalizovali celkové riziko, naďalej zabezpečujeme angažovanosť mimo eura v našom portfóliu pre euro investorov.