Amundi Funds II - Pioneer Global Select
September 2008

Počas štvrťroka Pioneer Funds – Global Select mal nižší výkon ako benchmark, štvrťrok, ktorý začal obratom k zhodnoteniu akcií a skončil únikom ku kvalite za akúkoľvek cenu.

Filozofia portfólia je zamerananá na to, aby našla podhodnotené firmy, ktoré sú pripravené na návrat k priemernej ziskovosti po období podvýkonnosti. Proces priemerného návratu opakovane ukázal, že časom priniesol zhodnotenie. Avšak vo volatilných mesiacoch ako september, proces sa môže dočasne pozastaviť, lebo investori defenzívne striedajú alokácie do akcií a sektorov pri nedávnom spáde cien.

Napríklad náš kvantitatívny model začiatkom štvrťroka určil hodnoty vo vybraných finančných inštitúciách, ktoré nanešťastie koncom štvrťroka vypadli z priazne, lebo investori sa obracali od bánk. Podobne náš kvantitatívny model určil hodnoty v niektorých akciách súvisiacich s potravinárstvom ako je poľnohospodársky podnik Bunge zo Spojených štátov a Archer-Daniels-Midland, podnikajúci v oblasti produktov pre poľnohospodárstvo. Obe jasne ponúkali hodnoty začiatkom štvrťroka, avšak do septembra, keď sa oživenie cien komodít zvrátilo a tituly poklesli, lebo vonkajšie okolnosti pohltili našu logiku investovania.

Náš model tiež indentifikoval hodnoty a zachytil počas švtrťroka ziskovosť niektorých odvetví, lebo priaznivý výber akcií z oblasti surovín a energetiky a plynárenstva pomohol vytvoriť reálne výnosy. Napríklad distribútor elektriny v Spojených štátoch Xcel Energy, a výrobca papierových výrobkov zo Spojených štátov Temple Inland mali počas štvrťroka zisk.

Stratégie hedgingu boli tiež kľúčové pre filozofiu portfólia a počas tretieho štvrťroka kompenzačné kontrakty priniesli vo veľkej miere nízke výnosy. Hedgingové kontrakty proti ďalšiemu oslabovaniu USD mali negatívny vplyv na výnosy, ale kontrakty zabezpečujúce proti rozsiahlejšiemu oslabeniu na akciových trhoch vyniesli zisky. Naďalej budeme aktívne zabezpečovať podiel našej angažovanosti pri týchto volatilných podmienkach, aby sme ochránili hodnoty určené našim investičným procesom.